Hľadanie
E-mail info@espressoprofi.sk  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategóriu
  Menu Zavrieť
  visibility Produkt si prezerá 1 zákazník

  CLEAMEN 410 kúpeľne s leskom 550 ml

  Výrobca: Cleamen
  Prostředek určený k mytí sanitárních a umývárenských ploch jako jsou obklady, umyvadla, vany, sprchové kouty, umyvadla, baterie,vnější části toaletních mís atd. s obsahem nanočástic, které mají hydrofobní účinek.
  Sku: VC410005599
  Dostupnosť:
  Na objednávku
  Predpokladané doručenie: 30. 7. 2024
  3,24 €
  i h
  Použitie
  Domácnosť

  Prostriedok určený na umývanie sanitárnych a umyvárenských plôch ako sú obklady, umývadlá, vane, sprchové kúty, batérie, vonkajšie časti toaletných mís atď. Prípravok ľahko odstraňuje škvrny a nánosy vodného kameňa. Prípravok obsahuje lesk, ktorý spomaľuje znečistenie povrchu a dlhodobo zlepšuje vzhľad leštených a chrómovaných povrchov.

  Prípravok sa používa koncentrovaný, alebo len málo zriedený v prípade denného používania a malého znečistenia viď. tabuľka.
  Nanáša sa pomocou rozprašovača, pri aplikácii je možné predradiť speňovacie sitko a aplikovať ako penu, ktorá sa lepšie udrží na zvislých plochách.

  Po nanesení na steny, umývadlá atď. nechajte prípravok chvíľu pôsobiť a mikrovláknovou utierkou zotrite. V prípade nutnosti odstránenia vodného kameňa použite zodpovedajúcu jemnú kefku, alebo červený (biely na akrylátové povrchy) pad pre mechanické zvýšenie účinku. Potom vždy vykonajte dôkladný oplach čistou vodou.
  Nenechávajte prostriedok na povrchu zaschnúť, v prípade hrubšej vrstvy znečistenia proces radšej opakujte a použite mechanické pôsobenie padom alebo mäkkou kefkou.


  Prostriedok obsahuje nanočastice, ktoré majú hydrofóbny účinok. Vďaka tejto zložke sa na povrchu nedrží voda, rýchlejšie steká a nevytvára škvrny vodného kameňa po zaschnutí.

  mokré čištění   dávkování podle úrovně znečištění​​ ​
  běžné střední silné
  1 litr 250 500 koncentrát
  pH roztoku 2.3 2.3 2

   

  pH koncentrátu: 2

  Nie je vhodný na povrchy, ktoré nemajú odolnosť proti kyselinám

  UFI M660-806Y-A00T-FM44

  Nebezpečné vlastnosti
  H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
  H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
  P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
  P234 - Uchovávajte iba v pôvodnom obale.
  P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
  P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
  P303+P361+P353 - PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
  P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
  P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  P501 - Odstráňte obsah/obal podľa miestnych predpisov.


  GHS05
  Korozivní a žíravé látky

  Špecifikácie Produkty
  Použitie Domácnosť
  0.0 0
  Napíšte vlastnú recenziu Zavrieť
  • Iba registrovaní užívatelia môžu písať recenzie
  *
  *
  • Zlý
  • Vynikajúce
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★