Hľadanie
E-mail info@espressoprofi.sk  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategóriu
  Menu Zavrieť
  shopping_cart Tento mesiac zakúpili 3 zákazníci
  visibility Produkt si prezerá 1 zákazník

  CLEAMEN 301/401 osviežovač - neutralizátor pachov 5l

  Výrobca: Cleamen
  Neutralizátor pachov a sanitárny osviežovač.
  Sku: VC301050099
  Dostupnosť:
  Na objednávku
  Predpokladané doručenie: 30. 7. 2024
  24,76 €
  i h
  Použitie
  Gastro

  Neutralizátor pachov a sanitárny osviežovač. Účinne rozkladá pachy a zanecháva sviežu vôňu. Používa sa v spreji, buď jednoduchým rozprašovaním do priestoru, alebo pridaním do vedra pri upratovaní.

  Neutralizátor je možné rozprašovať koncentrovaný alebo zriedený podľa tabuľky na steny, sanitárne vybavenie, do priestoru a tiež na textilné čalúnenie, závesy a žalúzie. Prostriedok sa úplne odparí a po odparení nezanecháva zvyšky ani škvrny, iba v priestore zanechá príjemnú vôňu.
  Pri použití v čistiacom roztoku zvyšuje parfumačný účinok. Možno použiť samostatne do vody, alebo spolu s ostatnými čistiacimi prostriedkami Cleamen a Kryštál.

  Cleamen 301/401 neutralizuje pachy na plochách, v tkaninách, aj v priestore.

  úroveň provonění
    1 2 3
  pro aplikaci sprejem ml/1l 200 400 koncentrát
  dávkování do vědra ml/10l 3 10 30

   

  pH koncentrátu: 6-7

  Nerozprašujte do otvoreného ohňa! Prípravok obsahuje prchavé a horľavé látky.
  Zoznam nebezpečných látok a zásady bezpečnosti práce sú súčasťou Karty bezpečnostných údajov.

  UFI GP50-702K-G00U-GJMR

  Nebezpečné vlastnosti
  H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary
  H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
  H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty
  H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
  P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
  P210 - Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným plameňom/horúcimi povrchmi. – Zákaz fajčenia.
  P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
  P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
  P501 - Odstráňte obsah/obal podľa miestnych predpisov.


  GHS02
  Hořlavé látky

   


  GHS07
  Látky nebezpečné pro zdraví
  Špecifikácie Produkty
  Použitie Gastro
  0.0 0
  Napíšte vlastnú recenziu Zavrieť
  • Iba registrovaní užívatelia môžu písať recenzie
  *
  *
  • Zlý
  • Vynikajúce
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★