Hľadanie
E-mail info@espressoprofi.sk  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategóriu
  Menu Zavrieť
  visibility Produkt si prezerá 1 zákazník

  ISOLDA dezinfekcia na kožu náhradné balenie 1,7 l, GROUP

  Výrobca: Isolda
  Gélový dezinfekčný prostriedok na alkoholovej báze, s veľmi dobrou dermálnou toleranciou, ktorý je určený na priame použitie pre hygienu a dezinfekciu pokožky.
  Sku: VPDRA017098
  Dostupnosť:
  Na objednávku
  Predpokladané doručenie: 30. 7. 2024
  6,00 €
  i h
  Použitie
  Gastro

  Je použiteľný najmä v zdravotníckej praxi, ale aj pri ďalších epidemiologicky závažných činnostiach, napríklad potravinárske prevádzky, kozmetické služby, pedikúra, manikúra, kaderníctvo, holičstvo a pod. Prostriedok je účinný proti širokému spektru baktérií, kvasiniek a vírusov. Má pH neutrálne.

  Biocídny typ: 1 (hygiena rúk)

   

  je účinný na obalené vírusy podľa normy STN EN 14476 (do skupiny obalených vírusov patrí aj COVID-19)
  má baktericídny účinok podľa normy STN EN 13727
  účinne likviduje kvasinky podľa normy STN EN 13624
  má mykobaktericídny a tuberkulózny účinok podľa normy STN EN 14348
  spĺňa hygienické dezinfekčné požiadavky podľa normy STN EN 1500
  Pre najvyššiu záruku účinku používajte prípravok podľa týchto pokynov:

  1. Ruky si najskôr dôkladne umyte teplou vodou a mydlom (pre zobrazenie postupu hygienického umývania rúk kliknite TU)

  2. Ruky starostlivo osušte

  3. Naneste na ruky prípravok ISOLDA disinfection SKIN, zvyčajne stačí jedna dávka pumpy (alebo množstvo, ktoré používate pri tekutom mydle) a dobre rozotrite po celom povrchu rúk (dlane, chrbát ruky, medzi prstami), kým prípravok nezaschne.

  Pracovní roztok k přímému použití
  Baktericidní a levorucidní účinek včetně TBC;
  spektra: A, M, T
  Virucidní účinek na obalené viry
  Nezbytná doba působení pro zdravotní dezinfekci
  1 minuta 5 minut
  Hygienická dezinfekce rukou podle normy EN 1500
  Dávkované množství: 3 ml Doba působení: 30 sekund

  Účinná biocídna látka (g/100g):

  propán-2-ol (EC: 200-661-7): 35 g

  etanol (EC: 200-578-6): 40 g

   

  Reg. č. v ČR: MZDR 35753/2020/OBP

  Reg. č. SK: bio/3434/D/20/CCHLP

  UFI: XA80-W0FW-0006-Y4PR

  Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

   

  Nebezpečenstvo:

  Nebezpečné vlastnosti
  H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary
  H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty
  Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
  P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
  P210 - Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným plameňom/horúcimi povrchmi. – Zákaz fajčenia.
  P260 - Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly.
  P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
  Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  P501 - Odstráňte obsah/obal podľa miestnych predpisov.


  GHS02
  Hořlavé látky

   


  GHS07
  Látky nebezpečné pro zdravie
  Špecifikácie Produkty
  Použitie Gastro
  0.0 0
  Napíšte vlastnú recenziu Zavrieť
  • Iba registrovaní užívatelia môžu písať recenzie
  *
  *
  • Zlý
  • Vynikajúce
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★