Hľadanie
E-mail info@espressoprofi.sk  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategóriu
  Menu Zavrieť
  visibility Produkt si prezerá 1 zákazník

  CLEAMEN 300/400 sanitárne, každodenné 5 l

  Výrobca: Cleamen
  Prostriedok určený na denné upratovanie sanitárnych a umyvárenských priestorov.
  Sku: VC300050096
  Dostupnosť:
  Skladom
  Predpokladané doručenie: 19. 7. 2024
  30,64 €
  i h
  Použitie
  Gastro

  ​Prostriedok určený na denné upratovanie sanitárnych a umyvárenských priestorov. Odstraňuje nečistoty, škvrny a povlaky od vodného kameňa aj ostatné bežné nečistoty a minerálne usadeniny.


  Používa sa vo veľmi malej koncentrácii viď. tabuľka. Pomocou rozprašovača sa nanáša na toaletné misy, pisoáre, keramické obklady, vodovodné batérie, sprchové kúty a ostatné zariaďovacie predmety. Je vhodný aj na mopovanie podláh odolných kyselinám. Týmto prostriedkom je možné čistiť aj vnútorné časti toaletných mís a pisoárov. Prípravok má príjemnú dlho zanechávajúcu vôňu.

  Na dávkovanie malých dávok je možné využiť dávkovaciu pumpičku s dávkou 2 ml, alebo dávkovací uzáver zo sady Cleamen.

  Dávkování podle úrovně znečištění
  Sprejové čištění  ●● ●●●
  ml/1 litr 4 6 10
  pH roztoku 3,6 3 2,6
  Cena 1 l pracovního roztoku od 0,615 Kč 0,922 Kč 1,537 Kč
         
  Mokré čištění   ●● ●●●
  ml/10 litrů 10 20 30
  pH roztoku 6,7 6,3 5,3
  Cena 1 l pracovního roztoku od 0,154 Kč 0,307 Kč 0,461 Kč

  pH koncentrátu: 1 - 2

  Nie je vhodný na povrchy, ktoré nemajú odolnosť proti kyselinám.
  Zoznam nebezpečných látok a zásady bezpečnosti práce sú súčasťou Karty bezpečnostných údajov.

  M1K0-30FR-M003-RQJ1

  Nebezpečné vlastnosti
  H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
  H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
  P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
  P234 - Uchovávajte iba v pôvodnom obale.
  P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
  P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
  P303+P361+P353 - PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
  P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
  P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  P501 - Odstráňte obsah/obal podľa miestnych predpisov.


  GHS05
  Korozivní a žíravé látky

   

  Špecifikácie Produkty
  Použitie Gastro
  0.0 0
  Napíšte vlastnú recenziu Zavrieť
  • Iba registrovaní užívatelia môžu písať recenzie
  *
  *
  • Zlý
  • Vynikajúce
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★