Hľadanie
E-mail info@espressoprofi.sk  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategóriu
  Menu Zavrieť
  visibility Produkt si prezerá 1 zákazník

  CLEAMEN 251 ručné umývanie riadu koncentrát, bez parfumov a farbív 1 l

  Výrobca: Cleamen
  Tekutý neutrálny koncentrovaný čistiaci prostriedok. Tento produkt je určený na profesionálne použitie. Pri nákupe je nutné uviesť platné IČO.
  Sku: VC251010098
  Dostupnosť:
  Na objednávku
  Predpokladané doručenie: 30. 7. 2024
  3,44 €
  i h
  Použitie
  Gastro

  Tekutý neutrálny koncentrovaný čistiaci prostriedok určený na profesionálne ručné umývanie riadu a na odmasťovanie všetkých povrchov. Používa sa predovšetkým vo veľkých stravovacích prevádzkach.

  Dávkujte 20 ml do 10 litrov vody.

  Prostriedok bol podrobený tanierovým testom s výbornými výsledkami. Je veľmi účinný proti mastnote a zaschnutým zvyškom jedla. Dokonale umýva všetky druhy materiálov - porcelán, keramiku, sklo, plasty a podobne. Prostriedok je možné používať aj na umývanie drevených krájacích dosiek, smaltovaného aj nerezového riadu. Je spoľahlivý pri umývaní čierneho riadu. Prostriedok neobsahuje žiadne parfumové zložky, preto nezanecháva na riade tzv. voňavé stopy.

  dávkování a ředění

  míra znečištění

  běžné

  střední

  silné

  sprejové čištění ml/1 litr

  250

  500

  neředěný

  pH roztoku

  12,2

  12,4

  13

  do vědra ml/10 litrů

  20

  50

  100

  pH roztoku

  9

  9,5

  10

                                           pH koncentrátu: 5-6

   

  UFI 5A50-60A0-800V-U69G

  Nebezpečné vlastnosti
  H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
  P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
  P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
  P303+P361+P353 - PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
  P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
  P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  P501 - Odstráňte obsah/obal podľa miestnych predpisov.


  GHS05
  Korozivní a žíravé látky

  Špecifikácie Produkty
  Použitie Gastro
  0.0 0
  Napíšte vlastnú recenziu Zavrieť
  • Iba registrovaní užívatelia môžu písať recenzie
  *
  *
  • Zlý
  • Vynikajúce
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★