Hľadanie
E-mail info@espressoprofi.sk  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategóriu
  Menu Zavrieť
  visibility Produkt si prezerá 2 zákazníci

  CLEAMEN 232 strojné umývanie riadu ACTIVE 6 kg

  Výrobca: Cleamen
  Tekutý, bezfosfátový, vysoko koncentrovaný umývací prostriedok, určený pre profesionálne umývačky bieleho aj čierneho riadu a skla s ručným aj automatickým dávkovaním. Výrobok dočasne nie je možné predávať širokej verejnosti. Výrobok je určený iba na profesionálne použitie, pri nákupe, prosím, uveďte IČO.
  Sku: VC232060098
  Dostupnosť:
  Skladom
  Predpokladané doručenie: 19. 7. 2024
  18,56 €
  i h
  Použitie
  Gastro

  Tekutý, bezfosfátový, vysoko koncentrovaný umývací prostriedok, určený pre profesionálne umývačky bieleho aj čierneho riadu a skla s ručným aj automatickým dávkovaním.

  Je vhodný na použitie v oblastiach s tvrdou vodou a spoľahlivo umýva aj pri silnom znečistení. Vyššia účinnosť prostriedku sa prejaví najmä pri odstraňovaní mastnoty a škvŕn od kávy a čaju. Obsahuje aktívnu zložku DEZICHLOR.
  Cleamen 232 je určený na umývanie čierneho riadu pri dávkovaní 2 – 4g/liter pracovného roztoku.
  Dodáva extrémne vysoký lesk nerezovému riadu.

  Použitie:
  Na strojné umývanie s automatickým dávkovaním nastavte dávkovacie čerpadlo podľa nameranej tvrdosti vody, podľa prevádzkových podmienok a miery znečistenia v rozmedzí 0,5 - 4 g/liter pracovného roztoku.
  Na presné nastavenie dávkovania použite titračnú súpravu (Titračný kufrík Cleamen).
  Pri ručnom dávkovaní a bežnom znečistení je obvyklá dávka 1,5 ml/liter pracovného roztoku.

    míra znečištění
  ●● ●●●
  dávkování v g/litr 0,5 1,5 3
  pH 10,7 11,4 11,9

   

  pH koncentrátu: 14

  Zoznam nebezpečných látok a zásady bezpečnosti práce sú súčasťou Karty bezpečnostných údajov.
  Nie je vhodný na riad z farebných kovov a hliníka.
  Výrobok sa používa vždy v kombinácii s Cleamenom 231 strojný oplach riadu.


  UFI ST40-505M-E00W-V4T3

  Nebezpečné vlastnosti
  H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
  H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
  P234 - Uchovávajte iba v pôvodnom obale.
  P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
  P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
  P303+P361+P353 - PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
  P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
  P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  P501 - Odstráňte obsah/obal podľa miestnych predpisov.


  GHS05
  Korozivní a žíravé látky

  Špecifikácie Produkty
  Použitie Gastro
  0.0 0
  Napíšte vlastnú recenziu Zavrieť
  • Iba registrovaní užívatelia môžu písať recenzie
  *
  *
  • Zlý
  • Vynikajúce
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★