Hľadanie
E-mail info@espressoprofi.sk  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategóriu
  Menu Zavrieť
  visibility Produkt si prezerá 1 zákazník

  CLEAMEN 231 strojný oplach riadu 20 l

  Výrobca: Cleamen
  Tekutý vysoko koncentrovaný oplachový a leštiaci prostriedok pre profesionálne umývačky riadu a skla s automatickým dávkovaním.
  Sku: VC231200098
  Dostupnosť:
  Skladom
  Predpokladané doručenie: 19. 7. 2024
  69,68 €
  i h
  Použitie
  Gastro

  Tekutý vysoko koncentrovaný oplachový a leštiaci prostriedok pre profesionálne umývačky riadu a skla s automatickým dávkovaním. Zamedzuje tvorbe stôp po minerálnych usadeninách a odstraňuje zvyšky nečistôt na umývanom riade, dodáva riadu lesklý vzhľad. Je vhodný ako druhá fáza umývania (oplachovanie a neutralizácia) po prostriedku Cleamen 230 strojné umývanie riadu, alebo Cleamen 232 strojné umývanie riadu ACTIVE

  Oproti bežným prostriedkom umožňuje dosiahnutie vyššieho umývacieho účinku pri nízkom dávkovaní a vhodnom nastavení podľa miestnych podmienok.

  Použitie:
  Pre strojný oplach s automatickým dávkovaním nastavte dávkovacie čerpadlo podľa nameranej tvrdosti vody a podľa prevádzkových podmienok v rozmedzí 0,2 - 1 g/liter vody.

    míra znečištění
    ●● ●●●
  dávkování v g/litr 0,2 0,5 1
  pH 7 6,4 6
  Cena 1 l pracovního roztoku od 0,017 Kč 0,044 Kč 0,087 Kč

  pH koncentrátu: 2


  Zoznam nebezpečných látok a zásady bezpečnosti práce sú súčasťou Karty bezpečnostných údajov.


  UFI 6R40-N0G7-400D-6T71

  Nebezpečné vlastnosti
  H226 - Horľavá kvapalina a pary.
  H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
  P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
  P210 - Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným plameňom/horúcimi povrchmi. – Zákaz fajčenia.
  P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
  P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
  Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  P501 - Odstráňte obsah/obal podľa miestnych predpisov.


  GHS02
  Hořlavé látky

   


  GHS07
  Látky nebezpečné pro zdraví
  Špecifikácie Produkty
  Použitie Gastro
  0.0 0
  Napíšte vlastnú recenziu Zavrieť
  • Iba registrovaní užívatelia môžu písať recenzie
  *
  *
  • Zlý
  • Vynikajúce
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★