Hľadanie
E-mail info@espressoprofi.sk  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategóriu
  Menu Zavrieť
  visibility Produkt si prezerá 1 zákazník

  CLEAMEN 230 strojné umývanie riadu

  Výrobca: Cleamen
  Tekutý, vysoko koncentrovaný, umývací prostriedok, určený pre všetky typy profesionálnych umývačiek riadu a skla s automatickým dávkovaním. Výrobok dočasne nie je možné predávať širokej verejnosti. Výrobok je určený iba na profesionálne použitie, pri nákupe, prosím, uveďte IČO.
  Sku: VC230060098
  Dostupnosť:
  Skladom
  Predpokladané doručenie: 19. 7. 2024
  18,40 €
  i h
  Použitie
  Gastro

  Tekutý, vysoko koncentrovaný, umývací prostriedok, určený pre všetky typy profesionálnych umývačiek riadu a skla s automatickým dávkovaním.

  Oproti bežným prostriedkom umožňuje dosiahnutie vyššieho umývacieho účinku pri nízkom dávkovaní a vhodnom nastavení podľa miestnych podmienok.
  Prostriedok je veľmi vhodný aj na umývanie nápojového skla.
  Pri slabom znečistení je možné využiť veľmi nízke dávkovanie 0,5 – 1g/liter pracovného roztoku.

  Použitie:
  Na strojné umývanie s automatickým dávkovaním nastavte dávkovacie čerpadlo podľa nameranej tvrdosti vody, podľa prevádzkových podmienok a miery znečistenia riadu v rozmedzí 0,5 – 3 g/liter pracovného roztoku.
  Na presné nastavenie dávkovania použite titračnú súpravu ( Titračný kufrík Cleamen ).
  Pri ručnom dávkovaní a bežnom znečistení je obvyklá dávka 1,5ml/liter pracovného roztoku

    míra znečištění
    ●● ●●●
  dávkování v g/litr 0,5 1,5 3
  pH 10,7 11,4 11,9
  Cena 1 l pracovního roztoku od 0,040 Kč​ 0,120 Kč ​0,239 Kč

   

  pH koncentrátu: 14

  Zoznam nebezpečných látok a zásady bezpečnosti práce sú súčasťou Karty bezpečnostných údajov.
  Nie je vhodný na riad z farebných kovov a hliníka.
  Výrobok sa používa vždy v kombinácii s Cleamenom 231 strojný oplach riadu.


  UFI KN40-40ST-T00W-JFMY

  Nebezpečné vlastnosti
  H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
  H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
  P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
  P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
  P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
  P303+P361+P353 - PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
  P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
  P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  P501 - Odstráňte obsah/obal podľa miestnych predpisov.


  GHS05
  Korozivní a žíravé látky

  Špecifikácie Produkty
  Použitie Gastro
  0.0 0
  Napíšte vlastnú recenziu Zavrieť
  • Iba registrovaní užívatelia môžu písať recenzie
  *
  *
  • Zlý
  • Vynikajúce
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★