Hľadanie
E-mail info@espressoprofi.sk  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategóriu
  Menu Zavrieť
  shopping_cart Tento mesiac zakúpili 3 zákazníci
  visibility Produkt si prezerá 1 zákazník

  CLEAMEN 210 proti silnej mastnote 5 l

  Výrobca: Cleamen
  Prostriedok je určený na čistenie všetkých kuchynských povrchov a zariadení vrátane nerezov a laminátových povrchov.
  Sku: VC210050098
  Dostupnosť:
  Na objednávku
  Predpokladané doručenie: 30. 7. 2024
  13,24 €
  i h
  Použitie
  Gastro

  Prostriedok je určený na čistenie všetkých kuchynských povrchov a zariadení vrátane nerezov a laminátových povrchov. Má silný odmasťovací účinok a výrazný umývací efekt v potravinárskych aj priemyselných oblastiach. Dobre čistí digestory, mastný prach aj v priemysle, znečistenie od sadzí, sklá krbových kachlí, mastnotu zo strojov aj spaľovacích motorov.

  Na bežné upratovanie pre ľahké a stredné znečistenie prípravok zriedime podľa návodu, na silné znečistenie použijeme koncentrát.
  Na menšie plochy aplikujeme pomocou rozprašovača alebo lepšie speňovača zo vzdialenosti cca 20 cm a necháme chvíľu pôsobiť. Potom povrch zotrieme utierkou, špongiou, alebo mikrovláknom.
  Pri silnejšom znečistení použijeme na uvoľnenie nečistôt pad, alebo kefu.
  Povrch vždy nakoniec opakovane opláchneme čistou vodou.

  Na čistenie podlahových plôch nariedime podľa miery znečistenia do vedra a plochu systematicky vymopujeme. Na silne znečistené miesta nastriekame pred mopovaním koncentrát vo forme peny a nečistoty uvoľníme padom alebo kefou. Pri pravidelnom používaní odporúčame cca raz za týždeň opláchnuť podlahu čistou vodou.

  Prostředek je určen na čištění veškerých kuchyňských povrchů a zařízení včetně nerezů a laminátových povrchů. Má silný odmašťovací účinek a výrazný mycí efekt v potravinářských i průmyslových oblastech. Dobře čistí digestoře, mastný prach i v průmyslu, znečištění od sazí, skla krbových kamen, mastnotu ze strojů i spalovacích motorů.
   
  Na běžný úklid  pro lehká a střední znečištění přípravek naředíme dle návodu, na silné znečištění použijeme koncentrát.
  Na menší plochy aplikujeme pomocí rozprašovače nebo lépe zpěňovače ze vzdálenosti cca 20 cm a necháme chvíli působit. Poté povrch setřeme utěrkou, houbou, nebo  mikrovláknem.
  Při silnějším znečištění použijeme na uvolnění nečistot pad, nebo kartáč.
  Povrch vždy nakonec opakovaně opláchneme čistou vodou.
   
  Na čištění podlahových ploch naředíme dle míry znečištění do vědra a plochu systematicky vymopujeme. Na silně znečištěná místa nastříkáme před mopováním koncentrát ve formě pěny a nečistoty uvolníme padem, nebo kartáčem. Při pravidelném používání doporučujeme cca jednou za týden opláchnout podlahu čistou vodou.
   
  Přípravek silně pění.
  dávkování a ředění  míra znečištění
    ●● ●●●
  sprejové čištění ml/1 litr 250 500 neředěný
  pH roztoku 10,6 10,8 11,4
         
  do vědra ml/10 litrů 20 50 100
  pH roztoku 9 9.5 10
  Cena 1 l pracovního roztoku od 0,136 Kč 0,341 € ​0,681 €


  pH koncentrátu :  11,4
   
  Prostriedok nie je vhodný na povrchy citlivé na alkálie, najmä na hliník. V prípade použitia ich nenechávajte dlhodobo pôsobiť.
  Nepoužívajte na podlahy ošetrené metalickými voskami, došlo by k ich odmytiu.
  Po nariedení výrobku na menej ako 30% roztoku, prípravok už nespadá do klasifikácie nebezpečných chemických látok.
  Zoznam nebezpečných látok a zásady bezpečnosti práce sú súčasťou Karty bezpečnostných údajov.
  UFI: PHQ0-E0CD-H00U-4FUD

  Nebezpečné vlastnosti
  H226 - Horľavá kvapalina a pary.
  H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
  H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
  P210 - Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným plameňom/horúcimi povrchmi. – Zákaz fajčenia.
  P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
  P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
  P303+P361+P353 - PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
  P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
  P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  P501 - Odstráňte obsah/obal podľa miestnych predpisov.

  GHS02
  Hořlavé látky
   

  GHS05
  Korozivní a žíravé látky
   
   
  Špecifikácie Produkty
  Použitie Gastro
  0.0 0
  Napíšte vlastnú recenziu Zavrieť
  • Iba registrovaní užívatelia môžu písať recenzie
  *
  *
  • Zlý
  • Vynikajúce
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★