Hľadanie
E-mail info@espressoprofi.sk  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategóriu
  Menu Zavrieť
  visibility Produkt si prezerá 1 zákazník

  CLEAMEN 110 sklenené plochy 550 ml s rozprašovačom

  Výrobca: Cleamen
  Prostriedok je určený na umývanie okien, sklenených plôch, výplní dverí, vitrín, stolových dosiek a všetkých typov zrkadiel sprejovou metódou. Teraz s inovovanou receptúrou
  Sku: VC110005599
  Dostupnosť:
  Na objednávku
  Predpokladané doručenie: 30. 7. 2024
  2,56 €
  i h
  Použitie
  Domácnosť Kancelária

  Prostriedok je určený na umývanie okien, sklenených plôch, výplní dverí, vitrín, stolových dosiek a všetkých typov zrkadiel sprejovou metódou.

  Možno používať ako koncentrát na silné znečistenie, potom treba plochy zotrieť stierkou a preleštiť mikrovláknom.
  Má dobré čistiace, odmasťovacie a leštiace vlastnosti, je parfémovaný ovocnou vôňou.


  Popis použitia pri sprejovom čistení okien:

  Navlhčenou utierkou umyjeme rám okna a zo skla odstránime hrubé nečistoty.
  Na rozmývák nanesieme Cleamen 110 pomocou rozprašovača.
  Pomocou rozmývača, rozotrieme po čistenej ploche a necháme niekoľko sekúnd pôsobiť.
  Stierkou stiahneme znečistený roztok.
  Suchou utierkou z mikrovlákna zotrieme cestičky a kvapky, prípadne preleštíme šmuhy.


  pH koncentrátu: 8

  Zoznam nebezpečných látok a zásady bezpečnosti práce sú súčasťou Karty bezpečnostných údajov.

  Žiarivý lesk a žiadne šmuhy, tak majú vyzerať okná, scadla a ďalšie sklenené plochy, pozrite sa na videonávod

  UFI CH80-W0UP-M005-9TUV

  Nebezpečné vlastnosti

  H226 - Hořlavá kapalina a páry.
  H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

  Pokyny pro bezpečné zacházení

  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
  P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

  GHS02
  Hořlavé látky
   

  GHS07
  Látky nebezpečné pro zdraví
  Špecifikácie Produkty
  Použitie Domácnosť
  Použitie Kancelária
  0.0 0
  Napíšte vlastnú recenziu Zavrieť
  • Iba registrovaní užívatelia môžu písať recenzie
  *
  *
  • Zlý
  • Vynikajúce
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★