Hľadanie
E-mail info@espressoprofi.sk  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategóriu
  Menu Zavrieť
  visibility Produkt si prezerá 1 zákazník

  CLEAMEN 102/202 osviežovač - neutralizátor pachov

  Výrobca: Cleamen
  Neutralizátor pachov a interiérový osviežovač. 5 l
  Sku: VC102050099
  Dostupnosť:
  Skladom
  Predpokladané doručenie: 19. 7. 2024
  26,68 €
  i h

  Neutralizátor pachov a interiérový osviežovač. Účinne rozkladá pachy a zanecháva sviežu vôňu.

  Prípravok sa používa v spreji alebo pridaním do vody vo vedre.
  Prípravok je možné rozprašovať koncentrovaný, alebo zriedený (viď. tabuľka) na steny, nábytok (aj drevený), na textilné čalúnenie, závesy a žalúzie.
  Prípravok sa úplne odparí a po odparení nezanecháva zvyšky ani škvrny, iba v priestore zanechá príjemnú vôňu.
  Pri použití v umývacom roztoku zvyšuje parfumačný účinok pri mopovaní, alebo vytieraní, je možné použiť samostatne do vody, alebo spolu s čistiacimi prostriedkami Cleamen a Kryštál.
  Prípravok neutralizuje pachy v tkaninách, na interiérových plochách aj v priestore.

                                                              úroveň provonění
    ●● ●●●
  pro aplikaci sprejem ml/1 litr 200 400 neředěný
  dávkování do vědra ml/10 litrů 4 10 30
  pH koncentrátu:  6
   
  Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
  Nerozprašujte do otevřeného ohně ! Přípravek obsahuje těkavé a hořlavé látky.
   
  UFI: YVF0-C0X2-800T-82YN
   
  Zoznam nebezpečných látok a zásady bezpečnosti práce sú súčasťou Karty bezpečnostných údajov.
  Nerozprašujte do otvoreného ohňa! Prípravok obsahuje prchavé a horľavé látky.

  UFI: YVF0-C0X2-800T-82YN

  Nebezpečné vlastnosti
  H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary
  H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty
  H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
  P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
  P210 - Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným plameňom/horúcimi povrchmi. – Zákaz fajčenia.
  P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  P304+P340 - PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie.
  P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
  Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  P501 - Odstráňte obsah/obal podľa miestnych predpisov.

  GHS02
  Hořlavé látky
   

  GHS07
  Látky nebezpečné pro zdraví
  0.0 0
  Napíšte vlastnú recenziu Zavrieť
  • Iba registrovaní užívatelia môžu písať recenzie
  *
  *
  • Zlý
  • Vynikajúce
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★